GDPR

Protecția datelor și confidențialitatea informațiilor

În conformitate cu prevederile Legii nr. 677/2001 pentru protecția persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal și libera circulație a acestor date, modificată și completată, ale Legii 506/2004 privind prelucrarea datelor cu caracter personal și protecția vieții private în sectorul comunicațiilor electronice, avem obligația de a administra în condiții de siguranță și numai pentru scopurile specificate, datele personale pe care ni le furnizează utilizatorii.

 

Scopul colectării și prelucrării datelor cu caracter personal

Mobildon.ro este înregistrată în REPDCP (Registrul de Evidență a Prelucrărilor de Date cu Caracter Personal) cu numărul 36808.

Datele furnizate sunt destinate: preluării comenzilor online, informării utilizatorilor/clienților privind evoluția și starea comenzilor, informării utilizatorilor/clienților (Consumatorilor) privind situația contului lor, livrării produselor comandate, identificării dumneavoastră în cazul participării la concursuri, activităților de marketing, reclamă și publicitate, transmiterii de newslettere cu ofertele în curs, transmiterii de felicitări, cupoane cadou sau alte mesaje speciale.

 

Ne obligăm ca datele cu caracter personal să fie:

 

  • prelucrate cu bună credință și în conformitate cu dispozițiile legale
  • colectate în scopuri determinate, explicite și legitime
  • adecvate, pertinente și neexcesive, prin raportare la scopul în care sunt colectate și ulterior prelucrate
  • exacte și actualizate; datele inexacte sau incomplete din punct de vedere al scopului pentru care sunt colectate și respectiv prelucrate vor fi șterse sau rectificate
  • stocate într-o formă care să permită identificarea persoanei vizate strict pe perioada necesară realizării scopului pentru care datele sunt colectate și prelucrate

 

Părțile care au acces la informațiile cu caracter personal

Datele înregistrate de către compania noastră sunt confidențiale, destinate utilizarii de către operatorii noștri. Mobildon.ro poate furniza datele cu caracter personal doar altor companii cu care se află în relații de parteneriat, dar fără a se limita la Partenerii Mobildon.ro, însă doar în scopul pentru care ne-au fost transmise și numai în temeiul unui angajament de confidențialitate din partea colaboratorilor, prin care se garantează că aceste date sunt păstrate în siguranță si că furnizarea acestor informații personale se face conform legislației în vigoare. Datele prelucrate de noi sunt exclusiv cele furnizate de către dumneavoastră prin completarea datelor în formularul de creare de cont și prin care acceptați necondiționat ca datele dvs. personale să fie incluse în baza de date a Mobildon.ro. Datele sunt înregistrate numai în momentul în care dumneavoastră sunteți de acord și sunteți informați în privința faptului că acestea vor fi transmise către noi.

 

Drepturile persoanelor ale căror date personale sunt colectate și/sau prelucrate

Datele prelucrate de noi sunt exclusiv cele furnizate de către clienți prin completarea datelor în formularul de creare de cont și prin care se declară că acceptă necondiționat ca datele lor personale să fie incluse în baza de date a Mobildon.ro. De asemenea, prin completarea datelor avem acordul expres și neechivoc ca toate aceste date personale ale utilizatorilor să fie stocate, utilizate și prelucrate nelimitat teritorial și/sau temporar de către noi și colaboratorii noștri, în temeiul unui angajament de confidențialitate din partea acestora. Site-ul Mobildon.ro se poate folosi fără a trebui să se introducă date cu caracter personal, însă pentru a beneficia de serviciul nostru este posibil să trebuiască completate date personale precum: numele, adresă de livrare, adresă de e-mail și numărul de telefon. Datele sunt înregistrate numai în momentul în care clienții/utilizatorii sunt de acord și informați în privința faptului că acestea vor fi transmise către noi. Sub nicio formă utilizatorii nu au obligația de a ne furniza datele lor personale, acestea folosind la prestarea serviciului Mobildon.ro dar și la completarea bazei noastre de date necesară îmbunătățirii serviciului prestat și efectuării acțiunilor noastre de promovare.

Scroll to Top